preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

KALENDAR 2021./2022.

e-aplikacije
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Digitalno učenje

Ustanove

Informacije
Tražilica
Arhiva vijesti

Vijesti

Natječaj

10. 06. 2020.

Klasa: 112-03/20-01/03

Urbroj: 2165-16-06-20-01 od 08. 06. 2020.

 

Na temelju članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče, Tina Ujevića 3, Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče, raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole


Ravnatelj/ica školske ustanove prema članku 126. stavcima 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u koji se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij
 4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 3. Osim osobe koja je završila neki od studija naznačenih u točki 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECT bodova Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili uvjete iz točke 4. može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica školske ustanove imenuje se na pet godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole, kandidati su obvezni priložit u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- domovnicu,

- diplomu, odnosnu dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit (čl. 157. st. 1. i st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a ),

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrdu ili uvjerenje o vrsti poslova, ugovor o radu, rješenje o zapošljavanju i sl.),

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 8 dana,

-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju čl. 126. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- program rada za mandatno razdoblje.

 

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama.

Dodatne kompetencije prema članku 62. Statuta Osnovne škole „Vladimira Nazora“ dokazuju se na sljedeći način:

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju.
 2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 3. Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje te ostvaruju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVAR IVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podatka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja. Na natječaj se mogu javite osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Ploče

Tina Ujevića 3

20340 Ploče

s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ PločePošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 10. 6. 2020.

Oglasna ploča

Anketa
U novoj školskoj godini ću se truditi ...

GPP Škole

GPP

za šk. god. 2021. / 2022.


Školski kurikulum


Statut Škole


Kućni red škole


Korisni linkoviSigurnost

U slučaju potresa

Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 2. 2010.

Ukupno: 670396
Ovaj mjesec: 2938
Ovaj tjedan: 702
Danas: 5
preskoči na navigaciju